<Tîm/>

>Helo. Braf cwrdd â chi.

Mae Kodergarten yn dîm cryf o ddatblygwyr amlieithog sydd wedi bod yn dylunio a chodio gyda'i gilydd am ran helaeth o'r 21ain ganrif.

Mae gan bob un ohonom un peth yn gyffredin, sef angerdd am god..

A ninnau wedi’n lleoli yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, rydym yn cael digon o le i fod yn greadigol a chael ein hysbrydoli o’n hamgylchoedd prydferth.

>Ymunwch â'n tîm ni

Mae gennym wastad ddiddordeb mewn clywed gan bobl sy'n meddwl y gallent ffitio’n dda hefo Kodergarten ac rydym yn ystyried ehangu ein tîm. Mae croeso i chi e-bostio'ch CV atom ar hap atpaul@kodergarten.com. Efallai na fyddwn yn gallu ymateb i bob e-bost, ond fe wnawn ein gorau. Fe wnawn gadw eich manylion ar ffeil rhag ofn i unrhyw gyfle godi. Ar gyfer y swyddi rydym wrthi'n recriwtio ar eu cyfer, ewch i weld ein tudalen swyddi.