<Straeon/>

Cyhoeddedig 21/01/2021

Ysgrifennwyd gan Claire, mam, a datblygwr Kodergarten arweiniol ar y prosiect

>Pam siop.io - Trwy Lygaid Mam

Ym mis Mawrth 2020, fe wnaeth y cyfnod clo ein taro; Rydw i’n fam sy’n gweithio’n llawn amser ac roedd yn her go iawn, i nifer ohonom, i jyglo gofal plant ychwanegol a chymorth addysg gartref ar gyfer tri phlentyn ifanc ochr yn ochr â’n gwaith llawn amser arferol a rhedeg y cartref. ‘Dydi fy ngŵr a finnau ddim cwyno am ddim byd achos ryda’ ni’n meddwl ein bod yn lwcus bod gynno ni y gallu i weithio adref a chadw’r cartref yn saff, ond does dim gwadu ei fod yn teimlo fel jygl o ddifri.

Roeddwn i’n dechrau cwmni newydd ochr yn ochr â fy nghydweithwyr ac roedd fy mhlant yn aml yn mynychu’r cyfarfodydd ar-lein yn y cefndir yn tynnu wynebau ac, wrth i mi drio fy ngorau i leihau’r sŵn yn y cefndir, roedd bawb yn gweiddi ‘ti ar mute’ pan ‘oeddwn i’n dechrau siarad. . .

felly pam gwneud hyn pan allwn i fod wedi penderfynu peidio â gweithio o gwbl!? Wel am lond llaw o resymau ein bod ni fel cwmni yn teimlo’n angerddol am a wirioneddol yn credu yn:

>Yr economi leol

Er efallai ein bod ni a llawer o bobl eraill yn teimlo bod cefnogi busnesau lleol yn bwysig, y ffaith amdani ydi, efallai nad oes gan y mwyafrif o gwmnïau bwyd bach a chanolig atebion e-fasnach oherwydd y gost a’r gwerth cyfyngedig i’r hyn y maen nhw’n ei ystyried yn sylfaen cwsmeriaid lleol.

>Y Cyfnod Clo

Wrth i siopau weld nifer yr ymwelwyr yn mynd yn llai ag yn llai neu’n gorfod cau hefo’r cyfnodau clo, roedd siop.io yn dal i ganiatáu i archebion gael eu gosod, eu prosesu a’u danfon - a helpu i gadw’r busnesau manwerthwyr bwyd annibynnol lleol i fynd.

>Cysgodi yn y cyfnod clo

Mae Siop.io yn golygu bod cwsmeriaid yn gallu archebu a thalu ar-lein, ac wedyn maen nhw’n helpu drwy drefnu i’r nwyddau gael eu danfon neu eu casglu yn ddiogel (gyrru heibio a’r nwyddau yn cael eu rhoi syth yng nghist eich car!)

>Dwyieithrwydd

Mae Kodergarten wedi’i leoli yng Ngogledd Orllewin Cymru, rydyn ni’n gwmni dwyieithog, felly wrth gwrs fe allwch chi ddefnyddio siop.io yn Gymraeg neu yn Saesneg - fel cwsmer yn pori’r wefan, ac fel manwerthwr sy’n rheoli ei siop.

>Cyfle

Fe welso’ ni fwlch yn y farchnad a allai ddefnyddio ein blynyddoedd o gydweithio mewn e-fasnach i fynd i’r afael hefo’r broblem hon

>Siopa’n Lleol - ond heb i mi fy hun orfod rhedeg o le i le!…

O safbwynt personol, gallwn weld fy hun yn gwsmer parhaus ar y platfform hwn.

Mae’n rhaid i mi fod yn drefnus a gwneud cynllun prydau wythnosol a’r rhestr siopa berthnasol i hynny; ond rydw i’n euog o siopa mewn archfarchnadoedd ar-lein dim ond oherwydd fy mod i’n gallu cael popeth sydd ei angen arnaf ar-lein, a’i gael wedi’i ddanfon.

Er hynny, mae yna ryw lais bach yn fy mhen erioed sy’n dweud - faswn i’n licio siopa’n fwy lleol, prynu cynnyrch wedi’i dyfu / ei fagu’n lleol o ansawdd da, creu llai o filltiroedd bwyd a gwario fy mhres yn yr economi leol.

Er hynny, fel llawer o rai eraill, rydw i mor brysur rhwng gweithio / gweithgareddau ar ôl ysgol (pan maen nhw’n yn cael eu cynnal!) / gofal plant a gofalu am ein cartref, does gen i ddim amser i yrru o gwmpas gwahanol leoedd / dwi ddim eisiau defnyddio nifer o wahanol wefannau / ffonio nifer o fusnesau i er mwyn cael yr hyn sydd ar fy rhestr siopa wythnosol.

Rydw i angen i siopa’n lleol ffitio i mewn i fy nhrefn o gynllunio ac archebu bwyd mor hawdd â fy archfarchnad ar-lein; cael un tab arall ar agor ochr yn ochr â fy siop archfarchnad, lle gallaf bori trwy’r hyn sydd ar gael yn lleol, cymharu cynhyrchion a phrisiau, adeiladu basged ac yn olaf talu a chael y nwyddau wedi eu danfon unwaith y bydda’i wedi gwneud fy mhenderfyniad terfynol. Dyma’r union beth mae siop.io yn ei gynnig i mi hyd yn oed yn ystod cyfnod treial y gwasanaeth.

>What is next with Siop.io? It’s changing my habits

We are now in a trial phase in partnership with Menter Mon, working with a handful of local suppliers across Anglesey and Gwynedd. The objective of the trial is to garner feedback from the businesses and customers to form a clearer picture as to what they need, but even now, as more businesses are selling on Siop.io, I see my supermarket online order slowly decreasing in size.

For me, the start has been replacing supermarket meat with that offered by Cigoedd y Llain instead, ale from local brewers Bragdy Lleu, and whenever we holiday over in Aberdaron, goodies from Becws Islyn (just a pity they don’t deliver to my area, otherwise I’d certainly use them weekly too - although probably better for my waistline that they don’t!).

Will my supermarket order ever be fully replaced by shopping with independent businesses? I don’t know, but it will be interesting to see as I aim to replace as much as I can with local suppliers as more offerings appear on the platform. Nourishing my family and myself with high quality locally grown and produced food and drink is a great feeling, whilst at the same time supporting local businesses; perfect!

>Find out more

If you’re a customer, you can find out more here https://Siop.io/about; to start shopping, simply enter your postcode so we know which local businesses can serve you.

If you’re a food business interested in signing up, more details can be found here: https://Siop.io/supplier. Currently the platform is free to suppliers, but the hope is that by Spring 2021, a simple tiered monthly pricing system will be introduced (pay monthly based on the number of orders taken).

If you are an organization that would like to learn more about how you can set up Siop.io in your area, once the trials are over and development on the full version of Siop.io please contact paul@kodergarten.com

If you are press/media please contact paul@kodergarten.com to find out more.

Finally, if you have a project that you think we can help with, or you have questions about what services we can offer, please don’t hesitate to get in touch. Our email address is hello@kodergarten.com