<Swyddi/>

>Rydym yn chwilio am godiwr penigamp sy’n berson gwych

Rydyn ni'n brysur, rydyn ni'n bwriadu ychwanegu o leiaf un person arall (llawn amser neu ran-amser) at dîm Kodergarten

IOs ydych chi'n berson llawn cymhelliant a brwdfrydedd sy'n hoffi symlrwydd, sy'n gallu codio cymwysiadau ar y we, rydych chi’n ychydig yn chwilfrydig ynghylch ‘devops’ efallai, yna fe hoffwn ni ddod i'ch nabod chi.

Rydyn ni'n chwilio am rywun sydd ..

  • Yn meddwl bod codio yn golygu datrys problemau, nid eu creu
  • Eisiau gweithio ar brosiectau diddorol ar gyfer cleientiaid diddorol
  • Yn deall mai weithiau'r hyn rydych chi'n ei adael allan ydi'r hyn sy'n gwneud eich cod yn well.
  • Yn rhywun sy'n meddwl cyn mynd ati i ddylunio, cyn sgwennu profion, cyn iddynt godio
  • Eisiau dysgu, gwthio eich hunan, a gwneud meddalwedd gwell
  • Yn llawn angerdd am rywbeth y tu allan i'r gweithle
  • Ddim yr un fath â ni.

Dydy' ni ddim yn poeni yn ormodol am eich addysg, 'dydy ni ddim yn poeni'n benodol am yr hyn rydych chi'n ysgrifennu cod ynddo - ond mae gynno’ ni ddiddordeb mawr yn eich profiad a sut rydych chi'n hoffi gweithio a pham rydych chi eisiau gweithio hefo ni. I fod yn hollol onest, tyda’ ni ddim ar dân eisiau gweld eich CV 'chwaith, ond rydym am weld a deall eich gwaith diweddar. Profiad o'r byd go iawn sy'n bwysig. Byddai'n well gennym pe baech chi yng Ngogledd Cymru (gogledd orllewin Cymru i beidio â bod yn fanwl gywir), ond os mai chi yw'r un, a 'dydych chi ddim yn byw yng Ngogledd Cymru, beth am inni weld os 'allwn ni weithio rhywbeth allan.

>Cysylltwch â ni

Os ydych chi’n credu y buasech chi’n ffitio’n dda hefo Kodergarten , e-bostiwch paul@kodergarten.com. Efallai na fyddwn yn gallu ymateb i bob e-bost, ond fe wnawn ein gorau. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.