<Crefft/>

>Ryda' ni’n creu ein datrysiadau ein hunain.

Fodd bynnag, os oes teclyn yn bodoli eisoes a all ein helpu i gyrraedd yno yn gyflymach - wrth gwrs, fe fyddwn yn ei ddefnyddio. Dywedodd ryw berson doeth unwaith, does dim pwynt ailddyfeisio'r olwyn. Mae yna ddigonedd o bethau arloesol eraill i'w dychmygu a'u hail-ddychmygu.

Rydym yn credu yn defnyddio’r dechnoleg gywir i ddatrys problemau, ac felly’n rhydem yn addasu ei sgiliau technoleg fel mae angen. Dyma’r prif dechnolegau rydyn ni’n eu defnyddio ar hyn o bryd

 Go
 Vue.js
 Kubernetes
 Typescript
 Node
 Docker
 Linux
 AWS
 Google Cloud
 Elasticsearch
 Kafka
 JS
 MySQL/MariaDB
 PostGIS
 PostGreSQL
 Github
 Java
 RabbitMQ
 NifI
 The Things Stack
 Chirpstack
 Terraform