Cyhoeddedig 11/03/2021

Rydyn ni’n brysur ac yn ac ehangu ein tîm datblygu.

Rydyn ni'n brysur, Ydy, mae'r sibrydion yn wir, - blwyddyn ar ôl dechrau - rydyn ni'n bwriadu ychwanegu o leiaf un person arall (llawn amser neu ran-amser) at dîm Kodergarten

Os ydych chi'n berson llawn cymhelliant a brwdfrydedd sy'n hoffi symlrwydd, sy'n gallu codio cymwysiadau ar y we, rydych chi’nychydig yn chwilfrydig ynghylch ‘devops’ efallai, yna fe hoffwn ni ddod i'ch nabod chi.

Rydyn ni'n chwilio am rywun sydd ...

  • Yn meddwl bod codio yn golygu datrys problemau, nid eu creu
  • Eisiau gweithio ar brosiectau diddorol ar gyfer cleientiaid diddorol
  • Yn deall mai weithiau yr hyn rydych chi'n ei adael allan ydi'r hyn sy'n gwneud eich cod yn well.
  • Yn rhywun sy'n meddwl cyn mynd ati i ddylunio, cyn sgwennu profion, cyn iddynt godio
  • Eisiau dysgu, gwthio eich hunan, a gwneud meddalwedd gwell
  • Yn llawn angerdd am rywbeth y tu allan i'r gweithle
  • Ddim yr un fath â ni.

Dydy' ni ddim yn poeni yn ormodol am eich addysg, 'dydy ni ddim yn poeni'n benodol am yr hyn rydych chi'n ysgrifennu cod ynddo - ond mae gynno’ ni ddiddordeb mawr yn eich profiad a sut rydych chi'n hoffi gweithio a pham rydych chi eisiau gweithio hefo ni. I fod yn hollol onest, tyda’ ni ddim ar dân eisiau gweld eich CV 'chwaith, ond rydym am weld a deall eich gwaith diweddar. Profiad o'r byd go iawn sy'n bwysig. Byddai'n well gennym pe baech chi yng Ngogledd Cymru (gogledd orllewin Cymru i beidio â bod yn fanwl gywir), ond os mai chi yw'r un, a 'dydych chi ddim yn byw yng Ngogledd Cymru, beth am inni weld os 'allwn ni weithio rhywbeth allan.

Cysylltwch â ni
Os ydych chi'n meddwl y gallech chi ffitio yn dda hefo Kodergarten, e-bostiwch Paul yn kodergarten.com. os na fydd eich ymholiadau yn cynnwys dolenni (neu sgrinluniau) â rhywfaint o'ch gwaith, mae'n debygol y bydda' nhw'n cael eu hanwybyddu. Efallai na fyddwn yn gallu ymateb i bob e-bost, ond fe wnawn ein gorau. Edrychwn ymlaen at gael eich cyfarfod chi.

Nodyn i asiantaethau recriwtio

Does gennym ni ddim bwriad o weithio hefo unrhyw recriwtwyr nac asiantaethau ar hyn o bryd. Peidiwch â gwastraffu'ch amser. Rydyn ni'n deall yn iawn fod ystyr a phwrpas i be 'rydych chi'n ei wneud ac efallai bod gennych chi'r union berson rydyn ni ei angen ar eich llyfrau. Ond Na ydi'r ateb. Dim ond blwydd oed ydyn ni, rydyn ni'n ofalus gyda'n hadnoddau a byddai'ch ffioedd yn gwneud yr ymarfer recriwtio cyfan yn hollol ddi- werth.

Tîm Kodergarten