Cyhoeddedig 11/03/2021

Canllaw Defnyddiwr Kodergarten - Chwefror 21


  • Ysgrifennwch god syml da a chyson, mwynhewch yr hyn rydyn ni'n ei wneud a ble rydyn ni'n byw.
  • Byddwch yn ofalus, byddwch yn effeithlon a pheidiwch â mynd i ddyled.
  • Byddwch yn amyneddgar, mae'n cymryd amser, gwaith caled, pinsiad o lwc, cryn dipyn o waith caled (unwaith eto...ddaru ni son am weithio’n galed?) A rhywfaint o dalent i dyfu busnes da.
  • Byddwch yn barod i helpu, gwrandewch ar yr hyn sy'n cael ei ddweud, dylech drio ei ddeall a gwneud synnwyr ohono.
  • Dysgwch bethau newydd a cheisio datrys problemau trwy wneud pethau'n symlach os dydyn ni’n gallu.
  • Dewch o hyd i bobl dda sydd eisiau dysgu pethau newydd hefyd a dysgwch 'hen gŵn' fel ni sut y gallwn wneud pethau'n well.
  • Ewch â'r ci (neu'r gwningen) am dro amser cinio, os gwelwch yn dda.