Cyhoeddedig 11/03/2021

Rydyn ni’n brysur ac yn ac ehangu ein tîm datblygu.

Ydy, mae'r sibrydion yn wir, - blwyddyn ar ôl dechrau - rydyn ni'n bwriadu ychwanegu o leiaf un person arall (llawn amser neu ran-amser) at dîm Kodergarten. darllen mwy

Cyhoeddedig 11/03/2021

Canllaw Defnyddiwr Kodergarten - Chwefror 21

dyma sut yr hoffem weithio darllen mwy

Cyhoeddedig 27/01/2021

Pam siop.io - Trwy Lygaid Mam

Ym mis Mawrth 2020, fe wnaeth y cyfnod clo ein taro; Rydw i'n fam sy'n gweithio'n llawn amser ac roedd yn her go iawn, i nifer ohonom, i jyglo gofal plant ychwanegol a chymorth addysg gartref ar gyfer tri phlentyn ifanc ochr yn ochr â'n gwaith llawn amser arferol a rhedeg y cartref. 'Dydi fy ngŵr a finnau ddim cwyno am ddim byd achos ryda' ni'n meddwl ein bod yn lwcus bod gynno ni y gallu i weithio adref a chadw'r cartref yn saff, ond does dim gwadu ei fod yn teimlo fel jygl o ddifri. darllen mwy

Cyhoeddedig 23/11/2020

Siop.io - Agored Bob Awr o’r Dydd

Cyflwyno platfform e-fasnach newydd â ffocws lleol wedi'i gynllunio i helpu manwerthwyr annibynnol. darllen mwy