<Ni/>

>Er mwyn tyfu, mae angen edrych ar bethau'n wahanol

Mae ein henw ' Kodergarten ,' yn rhannol yn fater o chwarae ar y gair Almaeneg Kindergarten ; ymagwedd addysgol yn seiliedig ar chwarae a gweithgareddau ymarferol.

Mae'n adlewyrchu ein hymagwedd anffurfiol, ymarferol ein hunain, yn ogystal â'n hethos o ddatrys problemau'n ddeinamig. Rydyn ni'n caru'r hyn rydyn ni'n ei wneud (mae'n teimlo ychydig fel chwarae i ni!) ac rydyn ni'n gwneud yn siŵr ein bod ni'n ei wneud yn dda.

“Koder,” wel, does dim angen esboniad. Rydyn ni i gyd yn godwyr hefo’n stamp ein hunain ar lunio cod.

Mae'r gair “garten” yn deillio o'r gair Almaeneg am ardd; cynrychioli sut mae ein hatebion yn helpu i dyfu syniadau, prosesau, sefydliadau ac effeithiau.

Rydym yn ymdrechu i ysgrifennu cod da, syml a chyson, wrth greu'r amgylchedd cywir o'i gwmpas fel bod ein datrysiadau’n ffynnu..

Darganfod mwy am gwaith a'n sgiliau.

>Sut rydy’ ni’n gweithio

Dyda' ni ddim yn credu bod un maint yn addas i bawb.

Mae pob prosiect a chleient yn wahanol. Rydym yn mowldio sut rydym yn gweithio i weddu i bob un o'n prosiectau. O'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu, i sut rydyn ni'n dylunio, amserlennu, codio, profi, cymeradwyo, defnyddio ac adolygu.

Rydym yn mwynhau cyfuno agweddau dynol, busnes a thechnegol prosiect; er mwyn tyfu'r canlyniadau gorau.

Tyda ni ddim yn credu bod angen tîm mawr i wneud y gwaith. Mewn gwirionedd, i'r gwrthwyneb, mae tîm llai yn aml yn gwneud y gwaith yn gyflymach ac yn fwy effeithiol. Rydym yn gweithredu gyda strwythur gwastad, hefo tîm o’r maint iawn, ac aelodau o’r tîm sydd gan y setiau iawn o sgiliau.

>Yr hyn ryda’ ni’n gredu

Pe bai gennym ffasiwn beth â “Canllaw Defnyddwyr 101” i lywodraethu ein staff, byddem yn ei ddefnyddio i sbarduno gwerthoedd fel:

  • Ysgrifennwch god syml da a chyson, mwynhewch yr hyn rydyn ni'n ei wneud a ble rydyn ni'n byw.
  • Byddwch yn ofalus, byddwch yn effeithlon a pheidiwch â mynd i ddyled.
  • Byddwch yn amyneddgar, mae'n cymryd amser, gwaith caled, pinsiad o lwc, cryn dipyn o waith caled (unwaith eto...ddaru ni son am weithio’n galed?) A rhywfaint o dalent i dyfu busnes da.
  • Byddwch yn barod i helpu, gwrandewch ar yr hyn sy'n cael ei ddweud, dylech drio ei ddeall a gwneud synnwyr ohono.
  • Dysgwch bethau newydd a cheisio datrys problemau trwy wneud pethau'n symlach os dydyn ni’n gallu.
  • Dewch o hyd i bobl dda sydd eisiau dysgu pethau newydd hefyd a dysgwch 'hen gŵn' fel ni sut y gallwn wneud pethau'n well.
  • Ewch â'r ci (neu'r gwningen) am dro amser cinio, os gwelwch yn dda.