Erthygl Diweddaraf

Cyhoeddedig 11/03/2021

Rydyn ni’n brysur ac yn ac ehangu ein tîm datblygu.

Ydy, mae'r sibrydion yn wir, - blwyddyn ar ôl dechrau - rydyn ni'n bwriadu ychwanegu o leiaf un person arall (llawn amser neu ran-amser) at dîm Kodergarten. darllen mwy

Cyhoeddedig 11/03/2021

Canllaw Defnyddiwr Kodergarten - Chwefror 21

dyma sut yr hoffem weithio darllen mwy

Cyhoeddedig 27/01/2021

Pam siop.io - Trwy Lygaid Mam

Ym mis Mawrth 2020, fe wnaeth y cyfnod clo ein taro; Rydw i'n fam sy'n gweithio'n llawn amser ac roedd yn her go iawn, i nifer ohonom, i jyglo gofal plant ychwanegol a chymorth addysg gartref ar gyfer tri phlentyn ifanc ochr yn ochr â'n gwaith llawn amser arferol a rhedeg y cartref. 'Dydi fy ngŵr a finnau ddim cwyno am ddim byd achos ryda' ni'n meddwl ein bod yn lwcus bod gynno ni y gallu i weithio adref a chadw'r cartref yn saff, ond does dim gwadu ei fod yn teimlo fel jygl o ddifri. darllen mwy

Amdanom

Rydym yn dîm cryf o ddatblygwr sydd wedi bod yn dylunio, codio a chynnal ystod eang o gymwysiadau. Gyda phrofiad mewn gwefannau corfforaethol, masnach ar y we, apiau symudol a mapio. Gyda’n gilydd am y rhan fwyaf o’r 21ain ganrif ac wedi ein lleoli yng Nghymru, rydyn ni’n caru’r hyn rydyn ni’n ei wneud ac rydyn ni’n ‘gwneud y gwneud’ yn dda. Yn ystod ein cydweithio rydym wedi dysgu bod deall agweddau dynol, busnes a thechnegol prosiect unrhyw gleient yn sylfaenol. Bydd sut y bydd y gwaith hwn yn cael ei gyfathrebu, ei ddylunio, ei drefnu, ei godio, ei brofi, ei gymeradwyo, ei ddefnyddio a’i adolygu yn amrywio gyda phob cleient a phob prosiect.

Gallwn hefyd weithio fel estyniad i dîm datblygu’r cwsmer, gan ychwanegu gallu ychwanegol yn ôl yr angen. Gydag arbenigedd penodol mewn Go a datrysiadau yn y cwmwl.

Kodergarten?

Pam rydyn ni’n cael ein galw’n Kodergarten; wel mae’n ddrama ar y gair Almaeneg Kindergarten, dull addysgol ysgol feithrin sy’n seiliedig ar chwarae a gweithgareddau ymarferol. Rydyn ni’n teimlo ei fod yn adlewyrchu ein dull ymarferol a chyfeillgar, rydyn ni’n caru codio a chael ein herio. Rydyn ni’n teimlo’n ffodus bod gweithio ar brosiectau yn teimlo fel chwarae; ond byddwch yn sicr ein bod yn ymfalchïo’n fawr yn y gwaith a gyflawnwn.


Cysylltwch

Os oes gennych chi brosiect y credwch a allwn ni helpu, neu os oes gennych gwestiynau ynghylch a pa wasanaethau y gallwn eu cynnig, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Ein cyfeiriad e-bost yw hello@kodergarten.com


Sgiliau

Rydym yn credu yn defnyddio’r dechnoleg gywir i ddatrys problemau, ac felly’n rhydem yn addasu ei sgiliau technoleg fel mae angen. Dyma’r prif dechnolegau rydyn ni’n eu defnyddio ar hyn o bryd

Go
Go
VueJs
VueJs
Kubernetes
Kubernetes
Docker
Docker
Linux
Linux
AWS
AWS
Elasticsearch
Elasticsearch
Kafka
Kafka
JS
JS
MySQL
MySQL
Postgres
Postgres
Git
Git
Java
Java
RabbitMQ
RabbitMQ
NifI
NifI